Eesti Keele Instituut on vastu Tartusse kolimise plaanile (ERR 15.2.2017) PDF Print E-mail
Wednesday, 15 February 2017 17:05
There are no translations available.

Eesti Keele Instituut (EKI) loodab, et valitsuse plaan kolida asutus Tallinnast Tartusse on läbi kaalumata, sest vastasel juhul on ohus instituudi ülesanded riigikeele toimimise tagamisel.

Riigihalduse minister ja rahandusministeerium kavandavad 25 riigiasutuse kolimist Tallinnast väljapoole. EKI puhul tähendaks see 52 töökoha kolimist Tartusse. Kava on tekitanud instituudis elavat vastukaja.

Kirjas minister Mihhail Korbile ütleb EKI direktor Tõnu Tender, et kava on tekitanud instituudis elavat vastukaja. Ta avaldas lootust, et tegemist esialgse mustandiga, mida pole jõutud veel põhjalikult läbi kaaluda ning riik ei tegutse tormakalt.

Töötajaskonna nimel esitas Tender ministrile instituudi järjepidevust, seda ka asukoha mõttes toetavad argumendid.

EKI juht tuletas meelde, et instituut on pidanud 70 tegevusaasta jooksul juba kolm korda kolima. Põhjuseks erinevad kampaaniad ning asjaolu, et instituudi ruume on vajanud „tähtsamad“ asutused: 1950. aastatel pidi hoone, milles instituut töötas, saama oblasti keskuseks, 1981. aastal tuli instituudi ruumid loovutada EKP Tallinna linnakomiteele.

Tender kirjutas, et kolimine tähendab paratamatult koondamisi ning teatavaid tõrkeid või taksitusi töös. Minister Korb ise on ajakirjanduse vahendusel öelnud: „Mõni inimene kolib asutusega, ent praktika näitab, et neid ei ole üle 25 protsendi“.

Tender rõhutas, et instituudil on pooleli pikaajalised uurimisprojektid, milles osalevate isikute vahetus pole lubatud ning kus inimesi ei saagi teistega asendada, sest puudub vastav kompetents.

Instituudi Roosikrantsi tänava hoonesse on mitme europrojekti toel tehtud töökeskkonna parandamisse suuri investeeringuid. Viimase viie aasta investeeringute maht on ligi miljon eurot. Hoone keldris paiknevad olulised arhiivid ning riik on võtnud euroraha kasutades pikaajalise kohustuse neid sihtotstarbeliselt kasutada.

EKI hoonesse Tallinnas on koondunud mitmed eesti keele ja kultuuriga tegelevad asutused: Eesti Keele Sihtasutus, Emakeele Selts, Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Kirjastuste Liit, Keel ja Kirjandus, Linguistica Uralica, Täheke, Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. Instituut leiab, et seda kooslust lõhkuda ei ole kuigi arukas.

"Eesti riigikeele kestlikkuse tagamiseks on oluline, et selle eest vastutav asutus paikneks just pealinnas Tallinnas, mitte Tartus, kus keeleprobleemid pole nii teravad," kirjutas Tender.

"Koalitsiooniläbirääkimistel novembris 2016 kinnitati ajakirjanike ees, et Eesti Keele Instituuti ei panda kinni ega ühendata ülikoolidega. EKI järjekordne kolimine oleks nimetatud lubadusest taganemine."

ERR 15.02.2017