Oma Keeles ilmus artikkel Eesti Keele Instituudi töödest-tegemistest (dets 2016) PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Eesti keele instituut

Tõnu Tender, Jüri Viikberg

 

Eesti keele instituut (EKI) on riiklik teadus- ja arendusasutus, kus uuritakse nii tänapäeva kui ka vana eesti kirjakeelt, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli. Instituut on ainulaadne laia tegevushaardega keelekeskus, aastast 2016 ühtlasi Eesti kirjandusmuuseumi juhitava Eesti-uuringute tippkeskuse osa. Keeleainese suurkogude alusel koostatakse EKI-s kapitaalseid üks- ja mitmekeelseid sõnaraamatuid, koordineeritakse üleriigilist terminoloogiatööd ning arendatakse kõnetehnoloogiat. EKI pakub hulga avalikke tasuta teenuseid, nagu keelenõuanne telefonitsi ja meilitsi, sõnastike veebiversioonid, mitmed keele- ja kõnetehnoloogilised rakendused, sh erivajadustega inimestele (kõnetehnoloogiat vaegnägijatele, eesti viipekeele sõnastikke vaegkuuljatele). Avalikkusele on ilmselt kõige tuntumad keeleteadlased need, kes tegelevad õigekeelsusega ning jagavad keelenõu. Eesti kirjakeele norm tugineb teatavasti EKI-s koostatud õigekeelsussõnaraamatutele. Niisama tähtis on seegi, et instituut on nimeteaduslik usaldusasutus, annab nimede asjus eksperdihinnanguid ja korraldab nimeteemalisi sihtuuringuid. Instituudi üldeesmärk on aidata oma tegevusega kaasa eesti keele kestmisele läbi aegade. Eesti keele tugiasutusena täitub EKI-l 70. tegevusaasta.

Edasi saab lugeda siit