2017. aasta laureaadid. Kuidas kolme minutiga maailma muuta? (Sirp 10.11.2017) PDF Print E-mail
There are no translations available.

Noored teadlased: 2017. aasta laureaadid

Andrea Giudici, PhD 2015, Tallinna tehnikaülikool

„Pollution tracking technology for the Gulf of Finland“ – „Saaste jälgimise tehnoloogia Soome lahes“. Andrea on rakendatud mere enese dünaamikat mõistmaks protsesse, mis risustavad Läänemere randu ja tekitavad ookeanides suuri prügisaari.

Elisabeth Dorbek-Kolin, Eesti maaülikooli doktorant

„Krüptosporidioos – tundmatu vaenlane“. Elisabeth vaatleb Cryptosporidium spp. levimust, ravi ja mõju soolestiku mikrobioota arengule vasikatel ning selle ülekandumise ehk zoonoosi ohtu inimesele. Maaülikoolis õppivad Soome üliõpilased on tänavu valinud Elisabethi aasta õppejõuks.

Elise Joonas, keemilise ja bioloogilise füüsika instituut, Tartu ülikooli doktorant

„Mikrovetikad versus nanoosakesed: kas erinevus rikastab või visam võidab?“. Elise töötab ökoloogia ja ökotoksikoloogia kokkupuutepunktis, uurides, kuidas metallide nanoosakesed mõjuvad mikrovetikatele realistlikes tingimustes, s.t mitmeliigilistes vetikakooslustes looduslikus vees.

Fideelia-Signe Roots, Eesti kunstiakadeemia doktorant, kunstnike liidu liige

„Naistraktorist – poeetiline kangelane“. Fideelia-Signeilmestabkunstipraktika abil naiskangelase kuvandit ja selle muutusi maskuliinses ühiskonnas. Ta on töötanud performance’i- ja videožanris, pälvinud filmiauhindu, õpetanud kunsti nii EKAs kui ka Tallinna vanglas.

Janek Urvik, Tartu ülikooli doktorant

„Igavesti elamise võimatusest“. Loomaökoloogina on Jaak huvitatud lõivsuhetest, mis on organismid kasvult, eluealt ja suuruselt erinevateks kujundanud, kalakajaka näitel on ta keskendunud vananemisele ning lõivsuhetele, mis seda protsessi mõjutavad.

Madis Uuemaa, Tallinna tehnikaülikooli doktorant

„Digitaalsete elektrivõrkude lävel“. Madis analüüsib, kuidas tarkvõrgu tehnoloogiate rakendamise kaudu muutuksid elektrivõrgud, väheneksid vajalikud tootmisvõimsused ning kui palju targast käitumisest võidaksid tarbijad.

Oliver Laas, Tallinna ülikooli doktorant

„Virtuaalsus = tegelikkus?“. Oliver on filosoof, kultuuriteoreetik ja kunstnik, kes on õppinud Tallinna ülikoolis ja EKAs ning kontsentreerub nüüd infotehnoloogia, loogika ja keelega seotud filosoofilistele aspektidele, püüdes vastuolulisi küsimusi lahendada uute mõistete loomise või vanade täpsustamise kaudu.

Tiina Laansalu, Eesti Keele Instituut, Tartu ülikooli doktorant

Nomen est omen – ehk millest räägivad kohanimed“. Tiina osaleb vanemleksikograafina „Eesti murrete sõnaraamatu” koostamisel, spetsialiseerudes onomastikale ehk nimeteadusele, keskendudes Kesk-Harjumaa kohanimede ajaloo ja kujunemise uurimisele.

Kuidas kolme minutiga maailma muuta?

Tiina Laansalu

Kas kolme minutiga oleks võimalik maailma muuta, ühiskonda soovitud suunas mõjutada? Kolm minutit on lühike aeg, ent sellesse ei peagi mahtuma kogu ränk­oluline maailmamuutmine. Tähtis on kolme minuti sisse mahutada isutekitamine, mõtete suunamine, tähelepanu juhtimine. Mida selgemalt ja läbimõeldumalt seda teha, seda suurem on mõju.

Loe edasi siit