PDF Print E-mail
There are no translations available.


Tõnis Nurk

Kairi Tamuri

Kaur Männiko

Ain Teesalu

Ülle Viks

Mihkel Mikelis Putrinš

Osakonna põhiülesanne on arendada ja hooldada sõnastiku- ja terminibaasisüsteeme ning nendega seotud andmebaase ja tarkvara.

Osakonda juhib Tõnis Nurk.

Praegused projektid:

Lõppenud projektid:

    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" projektid: 

Instituudi teadlaste ja teadustegevuse kohta saab infot ka ETISest!

Eesti Keele Instituut on konsortsiumi Eesti Keeleressursside Keskus liige.