EMail Print

Sündmused

Event 

Title:
Konverents „Kõne ja muusika: prosoodiast meloodiani“
When:
21. April 2017
Where:
Eesti Keele Instituut - Tallinn
Category:
Keelekalender

Description

Konverentsi kava, ettekannete teesid ja registreerumisvorm asuvad 16. rakenduslingvistika kevadkonverentsi veebilehel: https://www.rakenduslingvistika.ee/kevadkonverents/.

Registreeruda saab kuni 15. aprillini.

10.00-11.00

PLENAARIUM / KEYNOTE SPEECH (3. korruse suur saal / Hall, 2nd floor)
Temporaalne variatiivsus eestikeelsete laulude esitamisel kui kompromiss kõne ja muusika vahel – Pärtel Lippus, Jaan Ross

juh/chair Meelis Mihkla

11.00-11.20

Kohvipaus / Coffee break

 

Sektsioon 1 / Session 1

juh/chair Hille Pajupuu

11.20-11.45

Janika Oras - Sõnavälted seto regilaulu värsimõõdus

11.45-12.10

Liisi Piits, Mari-Liis Kalvik - Varieeruva vältega sõnad: hääldamine ja välte määramine

12.10-12.35

Allan Vurma - Hääle spektri mähiskõvera kuju stabiilsus varieeruva dünaamikaga heliredelite laulmisel

12.35-13.00

Einar Meister, Lya Meister - Automaatse segmenteerimise täpsuse hindamine

13.00-14.00

Lõuna / Lunch

 

Sektsioon 2 / Session 2

juh/chair Einar Meister

14.00-14.25

Eva Liina Asu, Francis Nolan, Susanne Schötz - Eestirootsi rütm võrreldes riigirootsi ja eesti keelega

14.25-14.50

Eerik Jõks - Prosoodia rollist kujunevas eestikeelses ühehäälses a cappella kirikulaulus ehk pühalaulus

14.50-15.15

Liis Ermus - Eesti keele lühikeste klusiilide häälduse variatsioon ja seda mõjutavad tegurid

15.15-15.45

Kohvipaus / Coffee break

 

Sektsioon 3 / Session 3

juh/chair Jaan Ross

15.45-16.10

Kerri Kotta - Muusikalised arendusvõtted ja muusikalise „sisu“ konstrueerimine Jaan Malini häälutustes

16.10-16.35

Rene Altrov, Hille Pajupuu, Jaan Pajupuu - Hääle meeldivuse tunnused

16.35-17.00

Meelis Mihkla, Heete Sahkai - Lauserõhu akustilised korrelaadid eesti keeles

17.00-17.30

Lõpetamine / Closing

 Konverentsi korraldavad Eesti Keele Instituut ja Eesti Uuringute Tippkeskuse kõne ja muusika uurimisrühm.

Täpsem info: Meelis Mihkla ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ja Heete Sahkai ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Konverentsi toetab Euroopa regionaalarengu fond.

 

 

Venue

Map
Toimumiskoht:
Eesti Keele Instituut   -   Website
Street:
Roosikrantsi 6
ZIP:
10119
City:
Tallinn
Country:
Country: ee