EMail Print

Sündmused

Event 

Title:
Varieerumine keeles, kirjanduses, folklooris ja muusikas
When:
7. December 2017 - 8. December 2017
Where:
Eesti Kirjandusmuuseum - Tartu
Category:
Keelekalender

Description

Eesti-uuringute tippkeskuse aastakonverents ja 61. Kreutzwaldi päevade konverents
Varieerumine keeles, kirjanduses, folklooris ja muusikas
7.−8. detsembril 2017 Tartus Tartu Ülikoolis ja Eesti Kirjandusmuuseumis

Varieerumine on universaalne, nii keelt, kultuuri kui kogu maailmapilti läbiv ilming, nii ühendab see ka Eesti-uuringute tippkeskuse eri tegevusvaldkondi. Kutsume arutlema selle üle, mida on eriomast ja mida ühist varieerumisel keeles, kirjanduses, rahvaloomingus, muusikas; milliseid kokkupuutepunkte ja seoseid erilaadsete varieerumiste vahel leidub. Konverentsi kavas on ka ümarlaud, mis käsitleb varieerumise uurimise meetodeid ja andmete probleeme (suured ja väikesed andmekogumid, nn halvad andmed (bad data)). Oodatud on ettepanekud töötubadeks, eriti interdistsiplinaarset temaatikat käsitlevateks.

Ootame ettekandeid, mis käsitlevad varieerumise eri aspekte, näiteks:

  • sünkroonne ja diakroonne varieerumine, varieeruvuse tasandid (individuaalne, lokaalne, regionaalne, ajalooline), variantide (allkeelte, žanrite) võrdlemine, varieerumist mõjutavad tegurid; varieerumise uurimise meetodid; varieerumine veebikeskkonnas
  • keelelise varieerumise keelesisesed tegurid (nt süsteemi sund, keelemuutuste reeglipärasused)
  • keelelise varieerumise keelevälised tegurid (nt allkeele kontekst, kontaktid muude keeltega ja keelevariantidega, keelekorraldus)
  • rahvaluule keeleline varieerumine, kirjaniku väljendusvahendite varieerumine, murdekeel kirjanduses
  • variatiivsus kui folkloori dünaamika põhialus; varieerumine kui tüpologiseerimise problemaatika
  • müütide, motiivide variatsioonid, intertekstuaalsus; transmediaalsus
  • varieerumine Balti areaali kultuuris, Baltimaade venekeelses kultuuris
  • tüüp ja variant rahvamuusikas, traditsioonilise muusikalise mõtlemise variatiivne olemus

Konverentsi töökeeled eesti, inglise, vene ja saksa keel.

Palume esinejatel registreerida ja 20-minutilise ettekande pealkiri ja teesid (kuni 300 sõna) esitada konverentsi registreerimisvormi http://folklore.ee/CEES/regform.html vahendusel.

Tähtsad kuupäevad:
13. aprill – töötubade ettepanekud
24. aprill – töötubade väljakuulutamine
25. mai – teeside esitamine (nii töötubadesse kui üldsektsiooni)
10. juuni – teeside vastuvõtmisest teatamine

Korraldajad: PUT 475 „Kirjakeele morfosüntaksi varieerumise integreeritud mudel: pilootuuring eesti keele näitel“ ning CEESi korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm.

Konverentsi toimumist toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), Eesti Teadusagentuuri uurimisprojektid PUT 475 ja IUT 22-5.


Korraldustoimkond:
Helle Metslang, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Meelis Roll, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Piret Voolaid, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mare Kõiva, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

T

Venue

Map
Toimumiskoht:
Eesti Kirjandusmuuseum   -   Website
Street:
Vanemuise 42
ZIP:
51003
City:
Tartu
State:
Tartumaa
Country:
Country: ee