EMail Print

Sündmused

Event 

Title:
13. muutuva keele päev
When:
17. November 2017 - 17. November 2017
Where:
Tallinna Ülikool - Tallinn
Category:
Keelekalender

Description

„Püsivus ja muutuvus keeles”

 

Muutuva keele päeva kava

 

17. november 2017. Talllinna ülikool, Narva mnt 29

 

 

SEKTSIOON 1 ruum A325

Juhatab Virve-Anneli Vihman

11.00–11.30

Mare Kitsnik „Eesti keele kui teise keele funktsionaalne ja lingvistiline areng“

11.30–12.00

Rita Anita Forssten, Liljana Skopinskaja

„Comparative analysis of idiom selection between two Estonian form 6 EFL textbooks from 1982 and 2014: reflecting changes in idiom teaching”

12.00–12.30

Dékány Éva„New relative clauses in Khanty”

12.30–13.00

Ekaterina Georgieva „Modal non-finite clauses in Udmurt”

Lõunapaus

 

 

SEKTSIOON 2 ruum A325

Juhatab Annika Hussar

14.00–14.30

Heiki-Jaan Kaalep „Netikeele kirjakeelestumisest”

14.30–15.00

Helle Metslang, Külli Habicht

„Kirjakeel läbi sajandite: vahekeelne, emakeelne või midagi kolmandat”

15.00–15.30

Liina Pärismaa „Lauseeituse vormivalikutest 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles”

Kohvipaus

 

 

 

SEKTSIOON 3

ruum A325

Juhatab Helle Metslang

SEKTSIOON 4

ruum S243

Juhatab Reili Argus

16.00–16.30

Natalia Vaiss „Kui „partitiivsed” on partitiivverbid? Keeleõppija vaatenurk”

Virve-Anneli Vihman, Marilyn Vihman „„Lähme mintsi:” ühest produktiivsest morfofonoloogisest mallist”

16.30–17.00

Carl Eric Simmul „Kontekstuaalsed konverbid eesti kirjakeeles: des- ja mata-vormi polüseemiast”

Annika Hussar, Tiina Rüütmaa „Muutuv keel ja eesnimed”

17.00–17.30

Andra Rumm

„Eriküsimuste vastused eesti suulises suhtluses”

Evar Saar „Võrumaa suurtalude põllunimedest”

17.30–18.00

Renate Pajusalu, Maria Reile, Piia Taremaa, Tiina Nahkola, Tereza Špongolts „Relatiivlaused ruumiliste viitevahenditena eesti, soome ja vene keeles”

Mariko Faster, Hipp Saar „Eesti lehmanimedest”

 

 

Lõpetus

ruumis A346

 

 

 

 

Korraldajad Helle Metslang, Ilona Tragel, Reili Argus

Venue

Map
Toimumiskoht:
Tallinna Ülikool
Street:
Narva maantee 29
ZIP:
10120
City:
Tallinn
Country:
Country: ee