EMail Print

Sündmused

Event 

Title:
Teoreetiline keeleteadus Eestis V
When:
23. November 2017 - 24. November 2017
Where:
Tartu Ülikool - Tartu
Category:
Keelekalender

Description

Selle aasta novembris (23.-24.11.2017) korraldame V konverentsi sarjast "Teoreetiline keeleteadus Eestis”. Konverentsi pealkirjaks oleme seekord pannud “Kvantitatiivne pööre keeleteaduses — mis saab teooriast?”

Konverentsi pealkiri on ajendatud viimasel ajal keeleteaduses toimunud ulatuslikust suundumusest kvantitatiivsete ja eksperimentaalsete meetodite poole. Tavaliseks on muutumas suuremahulised korpusuuringud koos keeruliste statistiliste mudelitega, üha enam püütakse teha eksperimente, et selgitada välja tegelikku keelekasutust (vastandina keeleuurija enesevaatlusele). Seejuures on võimalik uurimisküsimusi esitada ja saadud andmeid tõlgendada mitmetest teoreetilistest raamistikest lähtudes. Küsimused, millele tahame konverentsil vastuseid otsida, on seetõttu: Kuidas areneb keeleteaduslik mõte kas tänu kvantitatiivsele pöördele või sellest hoolimata? Kas radikaalne empiiriline lähenemine võib piirata uurimisküsimuste esitamist? Kas mõni osa keelest jääb pimedasse alasse, sest puudub võimalus empiirilise materjali kogumiseks, või toob rangelt empiiriline lähenemine välja hoopis uusi tahke keeleuurimises ja -teooriates? Ning viimaks, kas on võimalik keeleteaduslik uurimus kui deskriptsioon ilma teoreetilise raamita.

Konverentsi kutsutud esinejad on:

Tartu ülikooli ja Helsinki ülikooli professor dr Martin Ehala “Metrolingvistika olemus ja selle kriitiline analüüs”

Tartu ülikooli lektor ja vanemteadur dr Virve-Anneli Vihman,

Tartu ülikooli prodekaan, dotsent dr Liina Lindström.

Soovime arutleda nende küsimuste üle võimalikult erinevatest vaatenurkadest, oodatud on nii kitsamad kui ka üldisemad lähenemised teemale. Ootame ettekannete teese (200 sõna)  16. oktoobriks 2017 e-posti aadressil  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Ettekande pikkus on 20 minutit, lisaks 10 minutit aruteluks. Ettekande vastuvõtmisest konverentsile teatame 1. novembriks.

Konverentsil toimub eraldi sessioon doktorantidele pealkirjaga “Minu teooria ja minu meetod — valikud ja väljakutsed”. Ootame doktorantide lühiettekandeid (15 minutit) doktoritöö teooria ja meetodi leidmisest ning küsimusest, kas teooria on seotud kindla meetodiga või eeldab meetod teatud teooriat või paradigmat, mida järgida. Ettekannetele järgneb ümarlaua vormis arutelu. Doktorantidel palume teatada oma ettekande pealkiri ja osalemissoov 16. oktoobriks  e-posti aadressil  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Korraldajad: Ann Veismann, Jane Klavan, Piret Piiroja

Konverents on osa projektist  EKKM14-368 Teoreetiline keeleteadus Eestis V (Programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II“ alamprogramm 1.4.)

Konverentsi toimumist toetab  Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Venue

Map
Toimumiskoht:
Tartu Ülikool   -   Website
Street:
Ülikooli 18
ZIP:
50090
City:
Tartu
Country:
Country: ee