EMail Print

Sündmused

Event 

Title:
VI MIKAEL AGRICOLA PÄEVA KONVERENTS
When:
6. April 2018 - 7. April 2018
Where:
Tartu Ülikooli Narva kolledž - Narva
Category:
Keelekalender

Description

VI MIKAEL AGRICOLA PÄEVA KONVERENTS 6.-7.04.2018 / VI MIKAEL AGRICOLAN PÄIVÄN KONFERENSSI / VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ МИКАЭЛЯ АГРИКОЛЫ / 6th THE DAY OF MIKAEL AGRICOLA CONFERENCE

Eesti Vabariik 100  

 

Soome keele päeva peetakse traditsiooniliselt esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori, Uue Testamendi tõlkija Mikael Agricola surmapäeval 9. aprillil. Agricola suri 1557. aastal ja oli esimene luterlik Soome piiskop. See päev on ühtlasi ka soome rahvaluulekoguja, rahvavalgustaja, maailmakuulsa eepose "Kalevala" koostaja Elias Lönnroti (1802-1884) sünniaastapäev. 

Kõik huvilised on oodatud 6.-7. aprillil 2018 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis peetavale Mikael Agricola päeva konverentsile. 

Toimumiskohad: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Raekoja plats 2, 20307 Narva & Hotell Inger, Puškini 28, 20306 Narva. 

Konverentsi töökeelteks on eesti, soome, vene ja inglise keel. Osalemine on tasuta. 

Konverentsile on oodatud ettekanded järgmistel teemadel: Mikael Agricola ja Elias Lönnroti pärand. Soome keele ja kultuuri õpetamise aktuaalsed küsimused. Soome-ugri kirjakeelte ajalugu ja tänapäeva seis. Soome-ugri keelte väljavaated, hõimukeelte revitaliseerimine. Ida-Virumaa ja Ingerimaa soome-ugri vähemuskeelte saatus ja staatus. Soome-ugri keelte sotsiolingvistiline olukord. Keelemaastiku uurimise aktuaalsed probleemid. Võrdlev ja ajalooline keeleteadus 

Konverentsi ettekanded ilmuvad Udmurdi Riikliku Ülikooli eelretsenseeritavas ajakirjas Yearbook of Finno-Ugric Studies, mille klassifikaatoriks on 1.2 

http://finno-ugry.ru/Yearbook_Finno_Ugric_Studies/about

lisaks Narva Kolledži sarjas "Studia humaniora et paedagogica collegii Narovensis" ning Võru Instituudi toimetistes. 

Palume:   1) esitada ettekande kokkuvõtte (1500-2500 tähemärki) 1. veebruariks 2018 registreerimisankeedil.

2) valmistada ette suulise ettekande illustreerimiseks slaidiprogrammi või näit-/ jaotusmaterjalid (võimaluse korral mitte esinemise keeles tähtajaga 5. aprill 2018).

Kontakt:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    Telefon: (+372) 740 1919 

Korraldustoimkond: Szilard Toth (toimkonna esimees, TÜNK), Helle Kuldsepp (Narva Ingerisoomlaste Selts), Heinike Heinsoo (TÜ), Alexandra Rodionova (Vene TA Karjala uurimuskeskus), Sulev Iva (TÜ, Võru Instituut), Mart Rannut (TÜNK). Vabatahtlikud: Julia Nikolina, Elizaveta Glavan (TÜNK). Kaaskorraldajad: Narva Ingerisoomlaste Selts, Soome Suursaatkond (Tallinn), ajakirja Yearbook of Finno-Ugric Studies toimetus (Iževsk), Võru Instituut (Võru). 

Üritust toetab Eesti Kultuurkapital.

Registreerumine on lõppenud. / Ilmoittautuminen on loppunut. / Срок подачи заявок завершён. / Registration period is over. 

  Справка на русском языке

День финского языка традиционно отмечается 9 апреля, в день смерти автора финского букваря и катехизиса Микаэля Агриколы, переводчика Нового Завета на финский язык. Микаэл Агрикола умер в 1557 году. Он был первым лютеранским епископом в Финляндии. Этот день также является днем рождения Элиаса Лённрота (1802-1884), собирателя фольклора, просветителя и автора известного эпоса «Калевала».

Приглашаем всех желающих к участию в конференции 6-7 апреля 2018 г. в Нарвский высший колледж, филиал Тартуского университета, где будет проводиться VI Международная научная конференция в честь Микаэля Агриколы. Место проведения конференции: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Raekoja plats 2, Narva 20307.

На конференцию принимаются доклады по следующим темам: Наследие Микаэля Агриколы и Элиаса Лённрота; Актуальные вопросы преподавания финского языка и культуры; История и нынешнее положение литературных языков финно-угорских народов; Перспективы и ревитализация финно-угорских языков; Статус и судьба финно-угорских языковых меньшинств в Ида-Вирумаа и Ингерманландии; Социолингвистическое положение финно-угорских языков; Изучение актуальных проблем лингвистического ландшафта; Сравнительно-историческое языкознание.

Рабочие языки конференции: эстонский, финский, русский и английский. Участие бесплатное. Доклады конференции будут опубликованы рецензируемом журнале, входящем в список ВАК Удмуртского государственного университета «Ежегодник финно-угорских исследований»: http://finno-ugry.ru/Yearbook_Finno_Ugric_Studies/about    а также в сериях "Studia humaniora et paedagogica collegii Narovensis" и "Publications of Võro Institute".

Просим:1) Представить краткое содержание докладов (1500-2500 символов) к 1 февраля 2018 года, в регистрационной форме,  2) Подготовить для сопровождения устного доклада презентацию (слайд-шоу) или раздаточные материалы (по возможности не на языке доклада до 5 апреля 2018 г.)

Контакт:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  Телефон: (+372) 740 1919.

Оргкомитет: Силард Тот (председатель Оргкомитета, Нарвский колледж), Хелле Кульдсепп (Нарвское общество ингерманландских финнов), Хейнике Хейнсоо (Тартуский университет), Александра Родионова (ИЯЛИ КарНЦ РАН), Сулев Ива (Тартуский университет, Выруский институт), Март Раннут (Нарвский колледж). Соорганизаторы: Нарвское общество ингерманландских финнов, Посольство Финляндии (Таллинн), редакция журнала «Ежегодник финно-угорских исследований» (Ижевск), Выруский институт (г. Выру).

Call for Papers in English: https://www.ut.ee/en/events/6th-conference-day-mikael-agricola 

 

Tegevuskava 5.-7. aprill

5. aprill (neljapäev)

17:30 Filmiõhtu FUFF festivali parimatest paladest / Cultural Event: Finno-Ugric movie evening (Narva College, Raekoja plats 2, aud 215). Õhtu perenaine: Edina Csüllög

19:00 Õhtusöök nr 1 / illallinen / ужин / dinner (restoran / ресторан Salvador, Aleksander Puškini 28) 

20:00 Filmiõhtu FUFF festivali parimatest paladest Cultural Event: movie (hotell Inger, Aleksander Puškini 28)

 6. aprill (reede)

9:30-10:00 Ekskursioonil osalevate osalejate registreerumine регистрация участников экскурсии (aud 129)

10:00-11.45 Linnaekskursioon. Kohtumine Narva Kolledži fuajees / Экскурсия по городу. Встреча в фойе / City tour. Meeting point: 1st floor of Narva College, Raekoja pl 2

11.00-11.55 Registreerumine / ilmoittautuminen / регистрация участников / registration of participants (aud 129) (nende osalejate registreerumine, kes ekskursioonil ei osale) 

12:00 Konverentsi avamine / Konferenssin avaus / Открытие конференции / Conference opening (Narva College, Raekoja plats 2, aud 100)

12:10-14:00 Plenaarettekanded / Plenary session / Пленарное заседание (Narva College, Raekoja plats 2, aud 100)

14:15-14:45 Lõuna nr 1 / lounas / обед / lunch (restoran / ресторан Salvador) 

19:00 Õhtusöök nr 2 / illallinen / ужин / dinner (restoran / ресторан Salvador) 

20:00 Kultuuriüritus: film, kontsert, raamatuesitlus (tasuta) * Cultural Event: movie, concert, book presentation (free) (hotell Inger)

Narva ingerisoome koori "Iloiset ystävät" kontsert / Concert of the Choir of Ingermanland Finns of Narva "Iloiset ystävät"/ Kонцерт хора нарвских ингерманландских финнов "Веселые друзья". Koori kunstiline juht: Tatjana Belan / Художественный руководитель - Татьяна Белан

Raamatuesitlus: keeleteemaline luuleantoloogia “Keele maitsest” (Eesti Keele Instituut ja EKSA, 2018) / Presentation of the book "About taste of the language" (direktor Tõnu Tender, EKI)

Filmiõhtu FUFF festivali parimatest paladest

7. aprill (laupäev)

13:15-13.45 Lõuna nr 2 / lounas / обед / lunch (restoran / ресторан Salvador) 

16.00-16.20 Konverentsi lõpetamine / Konferenssin lopettaminen / Завершение конференции / Finishing of the Conference

18.00 Õhtusöök nr 3 / illallinen / ужин / dinner (restoran / ресторан Salvador) 

Kultuuriüritus / Cultural Event: Eesti Piibliseltsi soome-ugri piiblinäitus (näituse kuraator: Jaan Bärenson)

 

Konverentsi kava / konferenssin ohjelma / conference program / программа конференции 

6. aprill (reede / perjantai / пятница / Friday)

12:00 Konverentsi avamine / Konferenssin avaus / Открытие конференции / Conference opening (Narva College, Raekoja plats 2, aud 100)

Soome Vabariigi hümn / Suomen kansallislaulu / Värt land / Гимн Финляндии / Finland's national anthem

Sektsioon 1: Plenaarettekanded / Plenary session / Пленарное заседание (aud 100)

12:10 Valkeeniemi Hannele (Helsingi / Tallinn): Soome 100 - Eesti 100 – soomlased Eestimaa ehitajatena eri aegadel

12:30 Tamás Orosz (Budapest / Tallinn): Unkari Instituutin rooli Viron ja Unkarin välisessä kulttuurisuhteissa

12:50 Barbro Allardt Ljunggren (Huddinge / Tallinn): Suomen kielen asema Ruotsissa – Säilyykö kieli vai katoaako se ilman uusia maajanmuuttajia?

13:10 Irma Mullonen (Petroskoi): Кarjalan paikannimistön sanakirjan projektista / Топонимический словарь Карелии: ответ на вызовы

13:30 Нина Зайцева (Петрозаводск): Новые данные о вепсском глаголе в «Лингвистическом атласе вепсского языка» (ЛАВЯ) / Uutta vepsän verbistä Vepsän kieliatlaksen valossa

13:50-14:00 arutelu / keskustelu / discussion

14:15-14:45 Lõuna nr 1 / lounas / обед / lunch (restoran / ресторан Salvador)

15:00 Sektsioon 2A: 15:00-16:30 Soome(-ugri) keel(ed) ja meel(ed) (aud 100)

15:00 Надежда Братчикова (Москва): Проблема обучения студентов-переводчиков письменному переводу текстов экономической тематики (финский язык)

15:20 Tiina Johanna Söderman (Tallinn): Suomen kielen opetus Virossa ennen ja nyt / Soome keele õpetamine Eestis enne ja nüüd

15:40 Külli Kuusk, Margit Langemets (Tallinn): Uuest eesti-soome sõnaraamatust

16:00 Natalia Pyllu (Tartu): Soome-ugri keeled ja meeled: aktiivõppeprogrammid Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri püsinäitusel “Uurali kaja”

16:20-16:30 arutelu / keskustelu / discussion

16:30-16:50 Kohvipaus / kahvitauko / кофе-брейк / coffee break nr 1 (aud 129)

Sektsioon 3A: 16:50-18:50 Eesti murded ja kirjakeel. Vadja keel (aud 100)

16:50 Helle Metslang (Tartu), Külli Habicht (Tartu): Murranguline ja mõistatuslik: eesti kirjakeel läbi 19. sajandi

17:10 Evar Saar (Võru): Miikaeli ja Nikolai nimemuganditest eesti, võru ja seto keeles / On the hypocorisms of Michael and Nicholas in Estonian, Võro and Seto

17:30-17:40 arutelu / keskustelu / discussion

17:40 Kaja Toikka (Lüganuse / Kiviõli): Kirderannikumurdest ja lähemalt selle idaosas

18:00 Сергей Тамби (Москва): Плюсские эстонцы: из этнической истории Северо-Запада России

18:20 Enn Ernits (Tartu): О води в 1942 году / Vadjalastest 1942. aastal 

18:40-18:50 arutelu / keskustelu / discussion

Sektsioon 2B: 15:00-16:30  Mansi keel ja meel (aud 215)

15:00 Валентина Иванова (Санкт-Петербург): Сложности при переводе Библии на мансийский язык

15:20 Светлана Динисламова (Ханты-Мансийск): «Нюлы эрыг» – «Языческая поэма» Ю. Шесталова. Перевод и проблема переводимости 

15:40 Галина Кондина (Ханты-Мансийск): Использование специальных терминов на страницах мансийской газеты «Луима сэрипос»

16:00 Вадим Орлов (Ханты-Мансийск): Мифы народа манси как отражение архетипического общего и специфического в мифопоэтическом сознании малого северного народа

16:20-16:30 arutelu / keskustelu / discussion

16:30-16:50 Kohvipaus / kahvitauko / кофе-брейк / coffee break nr 1 (aud 129)

Sektsioon 3B: 16:50-18:50 Handi ning mari keel ja meel

16:50  Зоя Рябчикова (Санкт-Петербург): «Я ханты, только родилась в Венгрии»: Ева Шмидт – великий ученый-финно-угровед (70-летию со дня рождения)

17:10 Олег Сергеев (Йошкар-Ола): Графические особенности «Словаря языка черемисского»

17:30-17:40 arutelu / keskustelu / discussion

17:40 Эльвира Пекшеева (Йошкар-Ола): О некоторых наименованиях рыболовных снастей в марийском языке

18:00 Марина Ипакова (Йошкар-Ола): Актуальные проблемы перевода официальных текстов с русского на марийский язык 

18:20 Sven-Erik Soosaar (Tallinn): Полисемия в марийском языке в сравнении с некоторыми другими языками / Polüseemia mari keeles võrdluses mõne teise keelega

18:40-18:50 arutelu / keskustelu / discussion

7. apr (laupäev / lauantai / суббота / saturday)

Sektsioon 4A: 9:00-10.30 Läänemeresoome keeled ja meeled (aud 100). Eesistuja / Председатель: Ingrid Prees, Yulia Zharkova

9:00 Анна Макарова (Екатеринбург): Личные имена прибалтийско-финского населения в субстратной топонимии Белозерья / Personal Names of the Finnic Population in the Substrate Toponymy of Belozerye

9:20 Игорь Бродский (Санкт-Петербург): Вепсская фитонимия в прибалтийско-финском контексте / Veps phytonims in the Baltic-Finnish context

9:40 Екатерина Захарова (Петрозаводск): Традиционные пути сообщения Карелии по данным путевых дневников XVIII–XIX вв. и образцов карельской речи

10:00 Валентина Миронова, Анастасия Лызлова (Петрозаводск): Источники биографического характера в фольклорных фондах Научного архива КарНЦ РАН

10:20-10:30 arutelu / keskustelu / discussion

10:30-10:50 Kohvipaus / kahvitauko / кофе-брейк / coffee break nr 2 (aud 129)

10:50-12:50 (aud 100). Eesistuja / Председатель: Yulia Zharkova

10:50 Мария Дьяконова (Петрозаводск): Карельский язык: история, современное положение, перспективы  

11:10 Александра Родионова (Петрозаводск): Людиковский глагол и его диалектные источники / Lyydin verbi ja sen murrelähteet

11:30 Мехмет Муслимов (Санкт-Петербург): О систинских (восточно-сойкинских) ижорских говорах 

11:50-12:00 arutelu / keskustelu / discussion

12:00 Михаил Семенов (Ижевск): Влияние эпоса «Калевала» Лённрота на авторскую мифологию (на примере поэмы «Песнь о Гайавате» Г. У. Лонгфелло и «Дети Хурина» Дж. Р. Р. Толкина)

12:20 Jaan Bärenson (Tallinn): 75 aastat liivikeelse Uue Testamendi ilmumisest

12:40-12:50 arutelu / keskustelu / discussion

13:15-13.45 Lõuna 2 / lounas / обед / lunch  

Sektsioon 4B: 9:00-10.30 Permi keeled ja meeled (aud 215). Eesistuja / Председатель: Juulia Sorokina

9:00 Роман Гайдамашко (Санкт-Петербург): Из наблюдений над коми-пермяцкой лексикой в «Первоначальном учебнике русского языка для чердынских пермяков» 1906 г. / Some observations on Komi-Permyak lexis in the “Elementary textbook of Russian language for Cherdyn’ Permyaks” (1906)

9:20 Лариса Пономарева (Кудымкар), Роман Гайдамашко (Санкт-Петербург): Публикация рукописных работ Антония Попова как важный шаг в развитии коми-пермяцкого языка

9:40-9:50 arutelu / keskustelu / discussion

9:50 Наталья Филиппова (Ижевск): Социолингвистическое положение удмуртского языка в д. Старая Уча Республики Татарстан / Sociolinguistic situation of the Udmurt language in Staraya Ucha, Tatarstan

10:10-10:20 arutelu / keskustelu / discussion

10:30-10:50 Kohvipaus / kahvitauko / кофе-брейк / coffee break nr 2 (aud 129)

10:50-12:50 (aud 215)

10:50 Юлия Зянкулова (Ижевск): Роль проекта «билингва» в развитии удмуртского языка

11:10 Анастасия Загребина (Ижевск): Имена собственные в оригинале и переводе удмуртского эпоса «Дорвыжы» на финский язык / Udmurttilaisen eepoksen “Dorvyzhy” erisnimet alkuperäisteoksessa ja sen suomenkielisessä käännöksessä

11:30-11:40 arutelu / keskustelu / discussion

11:40 Arvo Valton (Tallinn): Soome-ugri rahvaste eeposed / Эпосы финно-угорских народов

12:20 Natalia Abrosimova (Tallinn): Роль финно-угорской тематики в творчестве эстонского художника удмуртского происхождения Станислава Антипова

12:40-12:50 arutelu / keskustelu / discussion

13:15-13.45 Lõuna 2 / lounas / обед / lunch  

Sektsioon 5: 14.00-16.00 Soome(-ugri) kirjandus(ed) (aud 100)

14:00 Heinike Heinsoo (Tartu): Soomlaste identiteedi kujundamine 19. sajandil / Suomalaisten identtiteetin kehittäminen 1800-luvulla  

14:20 Марина Люблинская (Санкт-Петербург): Калевала по-ненецки / Kalevala in Nenets language

14:40-14:50 arutelu / keskustelu / discussion

14:50 Елена Сойни (Санкт-Петербург), Оксана Абрамова (Петрозаводск), Ирина Маташина (Петрозаводск): Отражение финской культуры в современной шведоязычной литературе Финляндии

15:10 Павел Крылов (Санкт-Петербург / д. Петрово, Лен. область): Финские мотивы в трилогии Филиппа Пулмана "Тёмные начала" 

15:30 Jaan Õispuu (Tallinn): Aleksandr Volkovin tuotanto Karjalan tasavallan kehityksien heijastajana / Творчество Александра Волкова как отражение развития карельской литературы

15:50-16:00 arutelu / keskustelu / discussion

16.00-16:20 konverentsi lõpetamine / Завершение конференции / Finishing of the Conference. Sektsioonide juhatajate aruanne / Отчет руководителей секций. Kohvipaus / kahvitauko / кофе-брейк / coffee break nr 3 (aud 129)

Stendiettekanded / Poster session / стендовые доклады

Ольга Жукова (Петрозаводск): Цветообозначающие лексемы в диалектах вепсского языка (poster)

Татьяна Бойко (Петрозаводск): «Sego juosten, sego hyppien»: о процессе ревитализации карельского языка (poster)

Светлана Нагурная (Петрозаводск): Развитие электронной карельской письменности (poster)

Dmitry Efremov (Ижевск): Курсы удмуртского языка как средство ревитализации языка и этноса в условиях глобализации (poster)

Татьяна Зайцева (Ижевск): Язык комедий удмуртского драматурга В. Садовникова

Ольга Максимова (Ижевск): Речевая характеристика героев портретных очерков Е. Загребина

Waiting list

Валентина Соловар (Ханты-Мансийск): Глаголы колебательного движения в лексико-семантической системе хантыйского языка (waiting list)

 

 

 

 

 

 

Venue

Map
Toimumiskoht:
Tartu Ülikooli Narva kolledž   -   Website
Street:
Raekoja plats 2
ZIP:
20307
City:
Narva
State:
Ida-Virumaa
Country:
Country: ee