EMail Print

Sündmused

Event 

Title:
VI MIKAEL AGRICOLA PÄEVA KONVERENTS
When:
6. April 2018 - 7. April 2018
Where:
Tartu Ülikooli Narva kolledž - Narva
Category:
Keelekalender

Description

VI MIKAEL AGRICOLA PÄEVA KONVERENTS 6.-7.04.2018 / VI MIKAEL AGRICOLAN PÄIVÄN KONFERENSSI / VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ МИКАЭЛЯ АГРИКОЛЫ / 6th THE DAY OF MIKAEL AGRICOLA CONFERENCE

  

Soome keele päeva peetakse traditsiooniliselt esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori, Uue Testamendi tõlkija Mikael Agricola surmapäeval 9. aprillil. Agricola suri 1557. aastal ja oli esimene luterlik Soome piiskop. See päev on ühtlasi ka soome rahvaluulekoguja, rahvavalgustaja, maailmakuulsa eepose "Kalevala" koostaja Elias Lönnroti (1802-1884) sünniaastapäev. 

Kõik huvilised on oodatud 6.-7. aprillil 2018 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis peetavale Mikael Agricola päeva konverentsile. 

Toimumiskohad: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Raekoja plats 2, 20307 Narva & Hotell Inger, Puškini 28, 20306 Narva. 

Konverentsi töökeelteks on eesti, soome, vene ja inglise keel. Osalemine on tasuta. 

Konverentsile on oodatud ettekanded järgmistel teemadel: Mikael Agricola ja Elias Lönnroti pärand. Soome keele ja kultuuri õpetamise aktuaalsed küsimused. Soome-ugri kirjakeelte ajalugu ja tänapäeva seis. Soome-ugri keelte väljavaated, hõimukeelte revitaliseerimine. Ida-Virumaa ja Ingerimaa soome-ugri vähemuskeelte saatus ja staatus. Soome-ugri keelte sotsiolingvistiline olukord. Keelemaastiku uurimise aktuaalsed probleemid. Võrdlev ja ajalooline keeleteadus 

Konverentsi ettekanded ilmuvad Udmurdi Riikliku Ülikooli eelretsenseeritavas ajakirjas Yearbook of Finno-Ugric Studies, mille klassifikaatoriks on 1.2 

http://finno-ugry.ru/Yearbook_Finno_Ugric_Studies/about

lisaks Narva Kolledži sarjas "Studia humaniora et paedagogica collegii Narovensis" ning Võru Instituudi toimetistes. 

Palume:   1) esitada ettekande kokkuvõtte (1500-2500 tähemärki) 1. veebruariks 2018 registreerimisankeedil.

2) valmistada ette suulise ettekande illustreerimiseks slaidiprogrammi või näit-/ jaotusmaterjalid (võimaluse korral mitte esinemise keeles tähtajaga 5. aprill 2018).

Kontakt:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    Telefon: (+372) 740 1919 

Korraldustoimkond: Szilard Toth (toimkonna esimees, TÜNK), Helle Kuldsepp (Narva Ingerisoomlaste Selts), Heinike Heinsoo (TÜ), Alexandra Rodionova (Vene TA Karjala uurimuskeskus), Sulev Iva (TÜ, Võru Instituut), Mart Rannut (TÜNK). Vabatahtlikud: Julia Nikolina, Elizaveta Glavan (TÜNK). Kaaskorraldajad: Narva Ingerisoomlaste Selts, Soome Suursaatkond (Tallinn), ajakirja Yearbook of Finno-Ugric Studies toimetus (Iževsk), Võru Instituut (Võru). 

  

Справка на русском языке

День финского языка традиционно отмечается 9 апреля, в день смерти автора финского букваря и катехизиса Микаэля Агриколы, переводчика Нового Завета на финский язык. Микаэл Агрикола умер в 1557 году. Он был первым лютеранским епископом в Финляндии. Этот день также является днем рождения Элиаса Лённрота (1802-1884), собирателя фольклора, просветителя и автора известного эпоса «Калевала».

Приглашаем всех желающих к участию в конференции 6-7 апреля 2018 г. в Нарвский высший колледж, филиал Тартуского университета, где будет проводиться VI Международная научная конференция в честь Микаэля Агриколы. Место проведения конференции: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Raekoja plats 2, Narva 20307.

На конференцию принимаются доклады по следующим темам: Наследие Микаэля Агриколы и Элиаса Лённрота; Актуальные вопросы преподавания финского языка и культуры; История и нынешнее положение литературных языков финно-угорских народов; Перспективы и ревитализация финно-угорских языков; Статус и судьба финно-угорских языковых меньшинств в Ида-Вирумаа и Ингерманландии; Социолингвистическое положение финно-угорских языков; Изучение актуальных проблем лингвистического ландшафта; Сравнительно-историческое языкознание.

Рабочие языки конференции: эстонский, финский, русский и английский. Участие бесплатное. Доклады конференции будут опубликованы рецензируемом журнале, входящем в список ВАК Удмуртского государственного университета «Ежегодник финно-угорских исследований»: http://finno-ugry.ru/Yearbook_Finno_Ugric_Studies/about

а также в сериях "Studia humaniora et paedagogica collegii Narovensis" и "Publications of Võro Institute".

Просим:1) Представить краткое содержание докладов (1500-2500 символов) к 1 февраля 2018 года, в регистрационной форме,  2) Подготовить для сопровождения устного доклада презентацию (слайд-шоу) или раздаточные материалы (по возможности не на языке доклада до 5 апреля 2018 г.)

Контакт:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  Телефон: (+372) 740 1919.

Оргкомитет: Силард Тот (председатель Оргкомитета, Нарвский колледж), Хелле Кульдсепп (Нарвское общество ингерманландских финнов), Хейнике Хейнсоо (Тартуский университет), Александра Родионова (ИЯЛИ КарНЦ РАН), Сулев Ива артуский университет, Выруский институт), Март Раннут (Нарвский колледж).

Соорганизаторы: Нарвское общество ингерманландских финнов, Посольство Финляндии (Таллинн), редакция журнала «Ежегодник финно-угорских исследований» (Ижевск), Выруский институт (г. Выру).

 

Toimumiskoht

 

 

Venue

Map
Toimumiskoht:
Tartu Ülikooli Narva kolledž   -   Website
Street:
Raekoja plats 2
ZIP:
20307
City:
Narva
State:
Ida-Virumaa
Country:
Country: ee