PDF Print E-mail
There are no translations available.

Operaatorid Väinameres

Oktoobri algus tõi keelekorraldaja mõtteisse jälle operaatori ja opereerimise küsimuse. Küllap panite uudistest tähele: 1. oktoobri südaööl asus mandri ning Saare- ja Hiiumaa vahel sõitvaid parvlaevu „opereerima“ uus firma ning vana „operaator“ pakkis asjad kokku.

Sõnade opereerima ja operaator tähendus ei ole praegu enam see, mis ta oli paarikümne aasta eest. Operaatori all mõistsime siis üksnes isikut, kes juhib seadmeid, mitte aga ettevõtteid nagu nüüd. Opereerisid kirurgid, lisaks opereeriti arvude või andmetega, mitte aga äris.

Tähenduse laienemise juured on inglise keeles. Kuigi nii eesti opereerima ja operaator kui ka inglise operate ja operator pärinevad samast ladina tüvest, on eesti sõnade haare pisut kitsam kui inglise omadel. Kas peaksime nüüd oma võõrsõnade tähendust inglise keele eeskujul laiemaks venitama? Või korraldama sõnavõistluse, et saada päris uus sõna? Tegelikult on sobiv sõna meie keeles olemas ja kord varem juba võõrsõnale asenduseks pakutud, aasta oli siis 1972 ja võõrsõna oli sedapuhku ekspluateerima.

Prantsuse päritolu tegusõna ekspluateerima tähendab nii võõra tööjõu kurnamist kui ka millegi kasutamist või käigus hoidmist ja levis eesti keeles hoogsalt nõukogude ajal. Sõna oli pikk ja raskepärane, eriti kohmakad kippusid tulema liitsõnad, nagu ekspluatatsioonieeskiri või ekspluatatsioonitingimused, ning 1972. aastal pakuti lahenduseks, et ekspluateerimise ja ekspluatatsiooni asemel võiks kasutada suupärasemaid omasõnu käitama ja käitus.

Mõlemad, nii käitama kui ka käitus, on olemas – enam-vähem tänapäevases tähenduses – juba Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatus. Peale seletuse annab Wiedemann ka näiteid: laeva käitama ’juhtima’, veskit käitama ’käima panema’. Tiiu Erelti, Rein Kulli ja Henno Meriste uudis- ja unarsõnade raamatus 1985 on verb käitama seletatud kui ’seadet, masinat, tehast käia laskma, tegevuses pidama või käigus hoidma’ ning just selles tähenduses kulub see sõna koos oma tuletistega käitaja ja käitus meile tänapäeval marjaks ära.

Ettevõte, kes midagi käigus hoiab (mitte opereerib), võib olla käitaja (mitte operaator) või ka käitusfirma (mitte operaatorfirma). Mõnikord pole eraldi sõna vajagi, näiteks laevaoperaator võib olla ka lihtsalt laevafirma, sama moodi nagu mobiilioperaator on mobiilsidefirma ja kaablioperaator kaabellevifirma. Seal, kus on siiski omaette sõna vaja, tasub sobival juhul kaaluda käitama-tüve, nagu lauses „IKEA sai Poolas Sopotis valmis oma esimese hotelli, mida asus käitama Tarmo Sumbergi firma Legend Management“ – IKEA on hotelli omanik, Sumberg käitaja, käigus hoidja.

Nagu juba siinse loo alguses öeldud, kuuleb kõige rohkem opereerimise juttu praegu laevandusuudistes. Kui see tuhin üle ei lähe, kerkib kartus, et navigatsioonihooaja asemel saabub meie veekogudele ükskord hoopis operatsioonihooaeg.

Maire Raadik (Postimehe AK 8.10.2016)