PDF Print E-mail
There are no translations available.

Raamat sünnib kuulata

Meelis Mihkla

Kas teil pole ette tulnud, et raamat jääb huvitava koha pealt pooleli vältimatute argitoimetuste tõttu? Ilmselt mitte eriti tihti. Aga vahel võib rutiinsete, pealesunnitud tegevuste tõttu huvitava raamatu lugemise katki jäämine teha meele mõruks küll. Tegelikult saab neid ette tulevaid lugemispause ka vältida. Elisa Raamat äpi Iselugejaga võite autosõidul, trenni tehes või koeraga jalutades lasta endale pooleli jäänud raamatut sünteeskõnes ette lugeda. Kui tavainimene vajab sellist ettelugemisvõimalust erilistes olukordades või silmade väsimuse korral, siis vaegnägijatele ja –lugejatele avardab see märkimisväärselt kirjalikust teabest osasaamise võimalusi. Võrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt on ka oluline, et uued raamatud jõuaksid keelelise erivajadustega inimesteni tavainimestega samaaegselt.
Elektroonilisel kujul raamatute levik, raamatukogu kirjalike materjalide digiteerimine ja kõnesünteesi areng on teinud võimalikuks pakkuda raamatukogu teenuseid ja e-raamatuid sünteeskõnes etteloetuna ning ilmuvaid trükiseid heliraamatute vormis. Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi Digar kasutajakeskkonnas [1] on võimalus spetsiaalse audiovaaturi abil lasta endale ette lugeda raamatuid, ajakirja artikleid ja muud elektroonilisel kujul eestikeelset trükisõna. Eesti Keele Instituudi kõneserveris on avaliku teenusena helindamissüsteem Vox populi [2], millega on kõigil võimalus omi suvalisi tekste lasta helindada: laadides artikli, ettekande, raamatu või mõne muu teksti serverisse üles ja helifaile vastu saades.
Elisa Raamatu äpiga [3] on paljud eestikeelsed ilukirjanduslikud raamatud kolinud riiulitest kaasaegsetesse nutiseadmetesse, mis loodetavasti toob järjest enam noori inimesi raamatute lugemise ja kuulamise juurde. Analoogilist tendentsi on märgata ka õppekirjanduse vallas. Õpikud ja töövihikud on ranitsatest arvutisse kolimas digiõpikute ja –vihikute näol [4]. Ning ka „Hüvasti, koolikott!“ rakendusele on plaanis lisada õpikutekstide kuulamisvõimalus. Ehkki kõnesüntesaatoriga raamatute ettelugemine näitlejate või professionaalsete diktorite esituseni veel ei küüni, sünnib juba praegu raamatuid erinevate rakenduste toel sünteeskõnes kuulata.