PDF Print E-mail
There are no translations available.

Topeltstandard

Populaarses võrgukeskkonnas on küsitud, mida tähendab topelt- või kaksikmoraal. Ja on saadud vastuseks seletusi, nagu „räägin ühte ja teen teist“ või „mis ühele lubatud, see teisele pole“, ning näiteid, nagu „hurjutad riigikogulasi ahnuse pärast, aga ise varastad elektrit“.

Küsija ei ole küsinud ega vastajad vastanud sõnakujude kohta. Kas öelda topelt- või kaksik‑ ja kas ‑moraal või ‑standard(id)? Alustame kaksikmoraalist. See ei olegi väga vana sõna, näiteks 1976. aasta õigekeelsussõnaraamat ega 1992 ilmunud seletussõnaraamatu vihk ei tea tast veel midagi, kuid 1999. aasta ÕSis on ta juba olemas. Eeskujuks on tõenäoliselt soome kaksinaismoraali, mille vastena ilmub kaksikmoraal 1971. aastal Kalju Piheli ja Arno Pikamäe soome-eesti sõnaraamatusse. Soome kaksinainen on ’kahesugune’, kaksinaismoraali eesti vastega saab täiendust kaksik-sõnade pere, kus on juba ees näiteks kaksikelu.

Topeltstandard on muidugi tähttäheline tõlge inglise keelest. Inglise-eesti sõnaraamat õpetab küll ettenägelikult, et double standard on eesti keeli kaksikmoraal, kuid nagu ikka, on inglise keelest laenamise kiusatus olnud võitmatu. Kahest kokku on saadud veel topeltmoraal.

Kuigi sõnad on uued, on mõiste ise vana. Öeldud on mitut moodi: kahekeelne, kahepalgeline, kahenäoline, kahepaikne, kahe pere koer, variserlik, silmakirjalik. 1930. aastate kolmeköitelises õigekeelsuse-sõnaraamatus on näiteks terve pesa silmakirja-sõnu. Kõigepealt liitsõna silmakiri ja selle tuletised silmakirjalik = silmakirjane, silmakirjalikkus = silmakirjasus, silmakirjatsema, silmakirjatseja. Seejärel silmakirja-liitsõnad, nagu silmakirjaetendus = silmakirjamäng, silmakirjateener, silmakirjateenistus = silmakirjasus, silmakirjavaga ja silmakirjavagadus. Neist liitsõnadest tunneme tänapäeval vist vaid silmakirjateenrit. Omadussõnal silmakirjalik on eraldi esile toodud tavatähendus, mis on ’teesklev’, ja religioonitähendus, mis on ’vagatsev’. Kristiina Rossi ja Udo Uibo teatel võivad silmakirja-sõnad olla seotud silme (eest) kirjuks tegemisega, silmamoondamisega.

Aga ikkagi, kas kaksikmoraal või topeltstandard? Mõiste äraseletamise suutlikkuse poolest kaalub kaksikmoraal topeltstandardi üles. Põhjus pole niivõrd täiend-, kui just põhisõnas: eesti standard käib enamasti ühe kindlat liiki normide kogumi kohta, inglise standard on avaramalt norm või eeskiri. Küllap seepärast ei ütlegi topeltstandard või topeltstandardid eestlasele – kes ei pruugi ka teada inglise väljendi tausta – niisama palju kui kaksikmoraal. Topelt-sõnal endal, nagu öeldud, pole viga midagi, varem öeldi näiteks kahekordne või kahe otsaga mäng (двойная игра), nüüd topeltmäng (double game). Seda mängu mängivad kahepalgelised.

Maire Raadik (Postimehe AK 3.12.2016)