Soome-ugri keelte ja murrete osakond PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Soome-ugri keelte ja murrete osakonda juhib dr Mari Uusküla.

Osakonna ülesanded on

  • eesti murrete sõnaraamatu koostamine;
  • teadusliku etümoloogiasõnaraamatu koostamine;
  • eesti murrete ja lähisugulaskeelte teaduslike arhiivide, andmekogude ja -baaside hoidmine ja täiendamine (sealhulgas vadja ja liivi keele andmebaaside loomine ja täiendamine);
  • eesti keele päritolu ja ajaloo uurimine;
  • vadja keele sõnaraamatu toimetamine;
  • eesti keele murrete ja soome-ugri sugulaskeelte uurimine.

Viimati ilmunud: 

Eesti murrete sõnaraamatu 26. osa (matkit–mussis). [The Dictionary of Estonian Dialects, Vol. 26.] Toimetanud Mari-Liis Kalvik, Mari Kendla, Tiina Laansalu. Eesti Keele Instituut, 2014. Ilmunud pdf-ina.
murrete sõnaraamat (seisuga 1. jaan 2015 on veebis 24.26. osa: lõpetis–mussis)
varasemad vihikud (alates 4. vihikust) on allalaetavad pdf-failidena (vt eessõna)

Eesti murrete sõnaraamatu 25. osa (maagudama–matkama). [The Dictionary of Estonian Dialects, Vol. 25.] Toimetanud Mari-Liis Kalvik, Mari Kendla, Tiina Laansalu. Eesti Keele Instituut, 2014. Ilmunud pdf-ina. Alates 25. osast ilmub sõnaraamat üksnes veebis.

Eesti murrete sõnaraamatu 24. vihik (lõpetis–maaglema). [The Dictionary of Estonian Dialects, Vol. 24.] Toimetanud Mari-Liis Kalvik, Mari Kendla, Tiina Laansalu, Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituut, 2013.

Eesti etümoloogiasõnaraamat. [The Dictionary of Estonian Etymology]. Peatoimetaja Iris Metsmägi. Koostanud ja toimetanud Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar. Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus, 2012.
etümoloogiasõnaraamat (veebis alates 2014)

Eesti murrete sõnaraamatu 23. vihik (looma–lõpetama). [The Dictionary of Estonian Dialects, Vol. 23.] Toimetanud Mari-Liis Kalvik, Mari Kendla, Tiina Laansalu, Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituut, 2012.

Eesti murrete sõnaraamatu 22. vihik (likah(h)ama–loom). [The Dictionary of Estonian Dialects, Vol. 22.] Toimetanud Mari-Liis Kalvik, Mari Kendla, Tiina Tärk. Eesti Keele Instituut, 2011.

Vadja keele sõnaraamatu 7. köide (U-Ü) 2011. Toimetanud Silja Grünberg.

Vanapärase Võru murde sõnaraamat 2011. Toimetanud Inge Käsi.

Praegu on käsil:

Eesti murrete sõnaraamat. [The Dictionary of Estonian Dialects] Mari Kendla (töörühma juht), Mari-Liis Kalvik, Tiina Laansalu, Marit Alas.
► NB! Alates 25. osast (märksõnast maagudama) ilmuvad murdevihikud üksnes elektrooniliselt, umbes 2200 artiklit aastas.
seisuga 1. jaan 2014 sisaldab murrete sõnaraamat märksõnu lõpetis–matkama

Teaduslik etümoloogiasõnaraamat. Iris Metsmägi (töörühma juht), Meeli Sedrik.

Vadja keele üheköiteline sõnaraamat. Toimetaja Silja Grünberg.

 

Alates 2012. aastast kasutatakse kõigi osakonna sõnaraamatute koostamisel sõnastikusüsteemi EELex.

Jätkub fonoteegi ja sedelkogude digiteerimine (Liis Raasik).

Osakonna teadlaste ja teadustegevuse kohta saab infot ETISest.