Keelekorraldusosakond PDF Print E-mail
There are no translations available.


Marja Kallasmaa

Katrin Hallik

Peeter Päll

Sirje Mäearu

Tuuli Rehemaa

Kaja Kruusmaa

Tiina Leemets

Tiina Paet

Argo Mund

Maire Raadik

Jüri Valge

Katre Kasemets

Osakonda juhib peakeelekorraldaja dr Peeter Päll.

Üks keelekorraldusosakonna ülesandeid on eesti keele kohta käivate soovituste, selgituste ja nõuannete jagamine. Keelenõuanne telefonitsi ja meili teel on tasuta. Vt lähemalt keeleabi.eki.ee.

Keelekorraldusosakond pakub asutustele keelehooldekursuseid või üksikloenguid, vt kursuste info.

Alates 2007. a töötab keelekorraldusosakonnas eurokeelehoole, mille peaeesmärk on pakkuda Euroopa Liidu asutuste Eesti tõlkijatele, tõlkidele ja ametnikele eesti keele täiendusharidust, keelenõuannet ja vajalikke keelematerjale. Vt lähemalt eurokeelehoole.eki.ee.

Keelekorraldusosakond on ka selge keele eestvedaja Eestis ja korraldab selge sõnumi auhinnavõistlust, vt selgesonum.ee.

Praegu on käsil

OSAKONNA VÄLJAANDED

Juunis 2016 sai valmis teatmeteos Eesti kohanimeraamat (Eesti kohanimeraamat. Koostanud Marja Kallasmaa, Evar Saar, Peeter Päll, Marje Joalaid, Arvis Kiristaja, Enn Ernits, Mariko Faster, Fred Puss, Tiina Laansalu, Marit Alas, Valdek Pall, Marianne Blomqvist, Marge Kuslap, Anželika Šteingolde, Karl Pajusalu, Urmas Sutrop. Toimetanud Peeter Päll, Marja Kallasmaa. Eesti Keele Instituut, Võru Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016).

2016. a ilmus Maire Raadikult voldik „Õigekirjaspikker“, vt ka tutvustust (Maire Raadik, Õigekirjaspikker. Toimetanud Tiiu Erelt. Atlex, 2016).

2015. a ilmus kogumik Keelenõuanne soovitab 5, vt ka tutvustust (Keelenõuanne soovitab 5. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015).

2014. a alguses sai veebis avalikuks Ametniku soovitussõnastik (Ametniku soovitussõnastik. Koostanud ja toimetanud Tiina Paet, Argo Mund ja Tuuli Rehemaa. Eesti Keele Instituut, 2013).

Detsembris 2013 ilmus Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013  (Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013. Toimetanud Maire Raadik. Koostanud Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013).

2013. a ilmus koostöös Tartu keelehooldekeskusega brošüür Õigekirjutuse näpunäiteid, mille autorite hulgas olid Argo Mund ja Tuuli Rehemaa (Helika Mäekivi, Argo Mund, Tuuli Rehemaa, Õigekirjutuse näpunäiteid. Tartu: Keelehooldekeskus, 2013).

2012. a ilmus Võõrsõnade leksikoni uustrükk (Võõrsõnade leksikon. 8., põhjalikult ümber töötatud trükk. Koostanud Eduard Vääri, Richard Kleis, Johannes Silvet, Tiina Paet ja Tuuli Rehemaa. Peatoimetaja Tiina Paet. Eesti Keele Instituut, Kirjastus Valgus, 2012; veebis alates septembrist 2015).

2012. a ilmus Eesti Keele Instituudi toimetiste sarjas pühendusteos staažikale keelekorraldajale Tiiu Ereltile (Sõnaga mõeldud mõte. Pühendusteos Tiiu Ereltile 20. aprillil 2012. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik ja Tiina Leemets. Eesti Keele Instituudi toimetised 14. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2012).

2011. a ilmus Eesti-vene õpilase ÕS (Eesti-vene õpilase ÕS = Эстонско-русский школьный орфографический словарь. Koostanud Helle Leemets, Tiina Leemets. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2011).

2011. a ilmus Maire Raadikult käsiraamat Väikesed tarbetekstid“, vt ka tutvustust (Maire Raadik, Väikesed tarbetekstid. Toimetanud Tiiu Erelt. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2011). Teine, täiendatud trükk ilmus 2014. aastal.

2011. a ilmus koostöös Tartu keelehooldekeskusega Sirje Mäearu brošüür Valik rektsioone (Sirje Mäearu, Valik rektsioone. Tartu: Keelehooldekeskus, 2011).

2010. a avaldati veebis pidevalt uuendatav ja täiendatav maailma keelte, kirjade ja rahvaste nimetuste andmebaas Linguae (Peeter Päll).

2008. a ilmus kogumik Keelenõuanne soovitab 4 (Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008).

2006. a ilmus Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006 (Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Toimetanud Tiiu Erelt. Koostanud Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006).

2004. a ilmus kogumik Keelenõuanne soovitab 3 (Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004).

2000. a ilmus kogumik Keelenõuanne soovitab 2 (Tiiu Erelt, Mati Erelt, Maire Raadik, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Keelenõuanne soovitab 2. Koostanud ja toimetanud Tiiu Erelt ja Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000).

1996. a ilmus esimene kogumik Keelenõuanne soovitab (Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik, Keelenõuanne soovitab. Koostanud Sirje Mäearu. Toimetanud Tiiu Erelt ja Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 1996).