Finantsjuht PDF Print E-mail
There are no translations available.

  Kristi Štšerbina, finantsjuht. Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 6177 503

 

Peamised tööülesanded:

 • Instituudi eelarve ja kulude planeerimine ning koordineerimine.
 • Aruandlus juhtkonnale ja kulujuhtidele tehtud kulude kohta.
 • Instituudi aastaaruande koostamise koordineerimine.
 • Arvete edastamine eArvekeskusele.
 • eArvekeskuses arvete menetlemine.
 • Kuludokumentide läbivaatamine ja edastamine HTM rahandusosakonnale (majanduskulude aruanded, kulude hüvitamise taotlused, lähetuskorraldused ja -aruanded jms).
 • Müügiarvete koostamiseks esildiste vormistamine ning edastamine HTM rahandusosakonnale.
 • Muude raamatupidamisalaste esildiste vormistamine ja edastamine HTM rahandusosakonnale (kulude ümberpaigutamised, riigikassa kontodevahelised kanded jms).
 • HTM rahandusosakonnaga suhtlemine raamatupidamist puudutavates küsimustes.
 • Personali- ja haldusosakonna assistendi asendamine järgmises tööülesannetes:
  • instituudi töötajate tööaja arvestuse pidamine, kinnitatud tööajatabelite edastamine HTM rahandusosakonnale;
  • töötasu arvestust puudutavate alusdokumentide läbivaatamine ja edastamine HTM rahandusosakonnale;
  • HTM rahandusosakonnaga suhtlemine töötasu arvestust puudutavates küsimustes.
 • Otsese juhi poolt antud muude ühekordsete ametialaselt vajalike tööülesannete täitmine.