PDF Print E-mail
There are no translations available.

2017/2018. õppeaastal pakub Eesti Keele Instituut üliõpilastele praktikavõimalusi järgmistel teemadel:

 

Etümoloogiasõnaraamatu viidete koostamine 

Viidete koostamine seisneb etümoloogia-alasest kirjandusest (nt mõnest artiklist) kõikide seal käsitletavate sõnade väljamärkimises koos vastavate leheküljenumbritega; lisaks tuleb sõnaloend panna tähestiku järjekorda ja märgendada, et see oleks edaspidi arvutis otsinguga hõlpsasti kasutatav. 

Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Etümoloogilise kartoteegi korrastamine  

Praktikandil tuleks kartoteegikaardid tähestiku järgi kartoteeki lisada ja kontrollida, kas kaardist on olemas elektrooniline koopia. 

Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Eesti keele e-ülesannete koostamine II ja III kooliastmele

Võimalus osaleda eesti keele kui emakeele pädevusi hindavate elektrooniliste ülesannete kogude koostamise töös (projekti kohta saab täpsemalt lugeda siit). Osaleda võib nii e-ülesannete koostajana kui ka ülesannete sisestajana eksamite infosüsteemi (EIS).

Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Praktikavõimalus sõnaraamatute osakonnas 

Sõnatähenduste ühestamine, et muuta veebis kasutajasõbralikumaks EKI sõnakogudes leiduv info. Sõnatähenduste ühestamine kujutab endast eri sõnaraamatute samade tähenduste ühendamist andmebaasis (spetsiaalse töövahendi abil). 2018. aastal plaanime ühestada ükskeelseid eesti keele sõnaraamatuid  (seletav ja teised sõnaraamatud)  ja kakskeelseid (eesti-vene sõnaraamatuid). 

Kontakt:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  (ükskeelsed sõnaraamatud);  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  (kakskeelsed sõnaraamatud) 

Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivis (EMSUKA) saab sooritada praktikat järgmistes ülesannetes:

  • Vihikkogude skaneerimine
  • Veebiandmebaasi kirjetele kohainfo lisamine
  • Heliarhiivi digitaalfailide korrastamine (kasuks tulevad algteadmised helitöötlusprogrammidest)
  • Käsikirjaliste materjalide korrastamine

Kontakt:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
Lähemalt: EMSUKA_tutvustus

Praktikavõimalus terminoloogiaosakonnas

Terminitöö hõlbustamiseks vajalike abivahendite korrastamine: eri valdkondade ekspertide kontaktandmete baasi (ca 1000 nime) kontrollimine ja ajakohastamine (aprill−juuni). Juhendavad Signe Saar ja Mari Vaus.

Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

 Eesti keeleteadlaste intervjuude salvestiste litereerimine

CD-plaadilt kostev kõne tuleb kirjutada kirjakeelse tekstina arvutifaili.

Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Kohanimekartoteegi sedelite märksõnastamine

Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Praktika sõnaraamatute infotehnoloogiliste lahenduste teemal 

 Kontakt:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

 

 Võta julgesti ühendust!

Eesti Keele Instituut on esindatud 15. veebruaril Tartu ülikoolis toimuval karjääripäeval ja 16. veebruaril samuti Tartu Ülikoolis toimuval humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna praktika- ja töömessil