PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ei juhtu mitte esimest ega ka mitte teist korda, et olemasolev kakskeelne sõnaraamat X->Y tahetakse võtta Y->X sõnaraamatu alusmaterjaliks. Vasted lähevad märksõnadeks, märksõnad vasteteks, aga mida teha näitelausetega? Lollikindel variant "KUI X märksõna on x JA selle vaste on y JA y esineb ka näitelauses, SIIS võib pööratud artiklis panna märksõnaks y, vasteks x ja lisada näitelausete paari". Aga mis saab, kui y näitelauses ei esine või puudub hoopis?

Päriselu näiteid ungari-eesti sõnaraamatust, näitelaused/fraasid, mis lähevad pöörates kaotsi:

leány∙álom: nem (egy) leányálom a) ta pole unelmate mees b) see pole meelakkumine

lutri [lutrit, lutrija, lutrik] van loterii, õnnelooskihúzza a lutrit ta saab oma karistuse

le∙alacsonyít vkit alandama, madaldama; lealacsonyítja magát vkihez kellegi tasemele laskuma

le∙állít
1 vmit peatama, seisma panema, seiskama; ... leállította a vázát a földre ta asetas vaasi põrandale
2 vkit kinni pidama, peatama; ... kõnek állítsd le magad! talitse ennast!

Pakutav lahendus: kuivõrd kõigi sõnaraamatute puhul üldist retsepti anda ilmselt ei saa, siis vähemalt X->eesti pööramine eesti->X sõnaraamatuks, kasutades valmistehtud eesti sõnastikupõhja võiks olla teostatav. Selleks võiks eesti->X põhja valmis-näitelaused olla varustatud abstraktse malliga. Märksõna "talitsema" all on juba näitelause "talitse ennast!" ja sinna läheb vastav ungarikeelne väljend ilma mallitagi. leállította a vázát a földre illustreerib mõtet "kuhugi püsti seisma panema" ja "asetama" taga isegi on näitelause vaasi asetamisega, paraku aga kujul "asetasin vaasi aknale". Kui see oleks varustatud malliga [esineb lemma "asetama", esineb lemma "vaas"], siis oleks võimalik "asetama" esimese tähenduse alla kas lisada näitelause ta asetas vaasi põrandale leállította a vázát a földre; või, veel parem, asendada olemasolev "asetasin vaasi aknale" uue näitelausega. Sama kordub "tasemele laskuma", mis võiks sobida märksõna "laskuma" 2. tähenduse näitelauseks, kus on juba ees "tema sellise alatuseni ei lasku". Eeldatav mall [esineb lemma "laskuma", esineb kohakäändes madal|alatus|tase|...] Jne.

Iga eesti->X sõnaraamatupõhja näitelause puhul tuleks otsustada, mida sellega illustreeritakse (on see väljend, tüüptarvitus vms, on see üldse vajalik) ja sellest tulenevalt -- millised näitelause osad (ja millises vormis) on hädavajalikud, millised peavad olema, aga võivad varieeruda ja millised pole olulised. Näiteks "allapoole" näited: allapoole laskuma; allapoole veerema; maa-alune käik viis üha allapoole; allapoole laieneva võraga puu; mööda jõekallast allapoole minema; temperatuur langes nullist allapoole;

Kas sellised mallid on mõeldavad, kui palju lisanäiteid need kinni püüaksid ja kas neid saab vähemalt mingil määral automaatselt tekitada? Kuivõrd oleksid samad mallid kasutatavad eesti->võõrkeel pööramisel? Kas on paremaid võimalusi?